KONTRATAZIO PUBLIKO

ARDURATSUA

Aholkularitza

SEKTORE PUBLIKOKO KONTRATUEN LEGEARI BURUZKO AHOLKULARITZA

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen arabera, Administrazio Publikoek erreserba portzentaje bat ezarri behar dute diskriminazio positiborako mekanismo moduan, gizarte ekimeneko Enplegu Zentro Berezietarako.

Lantegi Batuak gizarte ekimeneko Enplegu Zentro Berezia da, Enplegu Zentro Berezien Euskadiko Erregistroan sailkatua.

Gainera, legeak kontratazio publiko arduratsua sustatzen du gizarte irizpideak barne hartuz, hala nola, desgaitasuna duten pertsonen laneratzea, beste batzuen artean.

Zer da gizarte ekineneko Enplegu Zentro Berezi bat?

Zer da gizarte ekineneko Enplegu Zentro Berezi bat?

Enplegu Zentro Berezien arteko tipologia berri bat da, Desgaitasunari buruzko Legean definitua.

Zertan datza SPKLren 4. Xedapen Gehigarria?

Zertan datza SPKLren 4. Xedapen Gehigarria?

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen arabera, Administrazio Publiko guztiek egin behar dute erreserba bat prozedura batzuetan gizarte ekimeneko Enplegu Zentro Berezietan lan egiteko.

Zein kontraturi aplikatu ahal zaie erreserba?

Zein kontraturi aplikatu ahal zaie erreserba?

Kontratu mota GUZTIEI aplikatu ahal zaie.

GIZARTE EKIMENEKO ENPLEGU ZENTRO BEREZIKO ERRESERBARI BURUZKO GIDA

GIDA DESKARGATU

ESKATU AHOLKUA, KONPROMISORIK GABE

    Izena*

    Enpresa*

    E-posta*

    Telefonoa

    Mezua