Etika eta

Gardentasuna

Gardentasuna

KUDEAKETA GARDENTASUNA

Gure erakundearen izaera eta ikuspegiari jarraituz, Gardentasunari buruz urtero egiten dugun Txostenean gure erakundeari, kontuen emaitzei eta aurrekontuei buruzko informazio zehatza eman dugu.

Gardentasunari, informazio publikoari eta gobernantza egokiari buruzko 19/2013 Legea betetzeko xedez, txosten hori aurkeztu zuen enplegu bereziko lehen zentroa izan ginen. Gainera, administrazio publikoekin sinatutako hitzarmenei, diru-laguntzei eta ordainsariei buruzko informazioa eman dugu.

Gardentasunari buruzko txostena

GARDENTASUNARI BURUZKO TXOSTENA DESKARGATU

Etika

GURE PRINTZIPIOAK: ERRESPETUA, INKLUSIOA, AUTONOMIA, KALITATEA, ETENGABEKO HOBEKUNTZA ETA ALDAKETA SOZIALA

Lantegi Batuak erakundean erabateko konpromisoa hartu dugu integritate eta balio etikoekin Horren harira daukagu gure Kode Etikoa, pertsonak babesten dituzten arau eta printzipioekin; eta Jokabide Arauak, gure lana garatzen dugun bitartean nola jokatu behar dugun zehazteko.

Horiek egiteko, gure jarduera profesionala gidatzen duten praktika egokiak hartu ditugu abiapuntu moduan, gure ibilbide osoan zehar Lantegi Batuak erakundean sendotuz joan direnak, eta dagoeneko gure egiteko moduan oso txertatuta ditugunak.

BETETZEA

KUDEAKETA ETIKO ETA ARDURATSUAREN BERMEA

Lantegi Batuak erakundearen betearazte politikaren helburua legea betetzearen inguruan dugun konpromisoa erakustea da. Aldi berean, gure jardueraren kudeaketa etiko eta arduratsua bermatu nahi dugu.

BETEARAZTE POLITIKA DESKARGATZEA

Gure interes-taldeek eskura daukate komunikazio-kanal bat, jarrera irregular, desegoki eta legez kontrakoak diren jokabideak jasotzeko. Gure kode etikoaren jardun-arauak eta jokabide-arauak ere jasotzen ditu, eta alderdi horiei buruzko kontsultei edo zalantzei erantzuten die.

Komunikazio bat egiteko, betiere, fede onez, gure komunikazio-kanalera jo beharko duzue. Datuak babesteko araudiaren konfidentzialtasuna eta betetzea bermatuz izapidetuko da. Era berean, ikertutako pertsonen intimitaterako, defentsarako eta errugabetasun-presuntziorako eskubideak bermatuko dira. Komunikazio faltsuek lege ondorioak izan ditzakete.